82 . Ce dulce este mesajul pentru tin-ce treci (mp3)

Ce dulce este mesajul pentru tin-ce treci,
Că Cristos este acelaşi ieri şi azi şi-n veci.
El e gata să primească şi pe cel mai rău,
Preaslăvit în veci să fie Sfânt Numele Său.

Da, Cristos este acelaşi ieri şi azi şi-n veci
Chiar de toate-or să se schimbe, El rămâne-n veci.
Slavă Domnului, slavă numai Lui,
Toate pier, dar El rămâne, slavă numai Lui.

Cel ce l-a iertat pe Petru când s-a lepădat
Şi lui Toma, ca să creadă, I s-a arătat
M-a primit chiar şi pe mine, un biet păcătos,
Căci şi azi El este-acelaşi, bun, sfânt şi milos.

El, care-a păşit pe ape, în noaptea cea rea,
Poate linişti furtuna şi din viaţa mea.
El, care în Ghetsimani a plâns şi S-a rugat,
Oare nu mă va-nţelege când sunt întristat.

După cum atunci, pe cale, spre Emaus s-a dus,
Poate şi-azi să ne-nsoţească pân-ajungem sus.
Chiar şi-n moarte te ajută liniştit să treci,
Şi să vezi că El e-acelaşi ieri şi azi şi-n veci.