69 . Lângă apă ca şi pomul

Lângă apă ca şi pomul,
Salvatorul m-a sădit;
Voi trăi şi voi da fructul,
Tot la timpul potrivit.

Unde sunt sădit,
Voi sta neclintit;
Pe temeiul mântuirii,
Voi sta neclintit.

Când furtuni mă înconjoară,
Numai la Domnul privesc,
În prezenţa Lui mă bucur,
Cântând eu călătoresc. 

Când inima mi-e-ntristată,
Şi n-am cu ce-o mângâia,
Atunci mila cea bogată,
Străluceşte-n casa mea.

Înaintea Lui când voi sta,
Cu tot poporul salvat,
Voi sălta de bucurie,
Privindu-L neîncetat.