59 . Lăudaţi pe Domnul cu iubire (mp3)

Lăudaţi pe Domnul cu iubire,
Că El pentru noi S-a jertfit,
Lăudaţi-L şi daţi-I mărire,
Că El pentru noi a murit.

Lăudaţi, lăudaţi,
Pe Acela ce S-a jertfit;
Lăudaţi, lăudaţi,
Pe Cel ce nespus ne-a iubit!

Lăudaţi minunata-I putere,
Care boldul morţii a frânt.
Şi prin glorioasa-nviere,
Intrat-a în locul prea Sfânt.

Lăudaţi pe Acel ce lucrează,
Să ne fac-asemenea Lui.
Prin zile cu nori sau cu soare
Ne creşte-n cunoaşterea Lui.

Lăudaţi pe Răscumpărătorul,
Pe Cel ce e viu pururea,
Pe Domnul şi Mântuitorul.
A Lui fie-n veci lauda.