52 . Te-adorăm în fericire

Te-adorăm în fericire, Domn al gloriei cereşti,
Ce cu raza-ţi de iubire inimile ne-încălzeşti!
O, alungă nori şi ceaţă, de-ntuneric şi păcat.
Şi ne luminează viaţa cu Duhul Tău sfânt curat.

Orice lucru mic sau mare, doar prin Tine-a fost creat,
Stele, îngeri cântă-n juru-Ţi, Te slăvesc neîncetat!
Munţi şi mare, deal şi vale, floarea în splendoarea sa,
Toate lucrurile Tale ne vestesc iubirea Ta.

Dătător de fericire, eşti Tu, Doamne, tuturor;
Râu de viaţă şi iubire curge din al Tău izvor.
Tu eşti Tatăl, Cristos frate, în Tine toţi ne iubim;
A ierta Tu ne învaţă şi ca fraţi să vieţuim. 

Joyful, Joyful, We Adore Thee