5 . O, adânca Lui iubire (mp3)

O, adânca Lui iubire,
Fără margini şi sfârşit.
Un ocean ce se revarsă
Peste mine-n har slăvit.
Împrejuru-mi şi sub mine
Un şuvoi de dragoste,
Ce mă duce-acas’ la Tine
În odihnă, glorie.

O, adânca Lui iubire,
A Lui slavă azi vestim,
Ne iubeşte pe vecie,
Neschimbat e Cel divin.
Peste-ai Lui iubiţi veghează,
El murind, suntem ai Lui,
Mijloceşte, ne păstrează,
De la tronul Tatălui.

O, adânca Lui iubire,
Cea mai bună din iubiri,
Un ocean de bogăţie,
Loc de-odihnă şi-mpliniri.
O, adânca Lui iubire,
‘Mi este-al cerurilor cer,
Mă înalţă în mărire,
Căci mă-nalţă către El. 

Oh, the deep, deep love of Jesus