38 . Pe un deal departe (mp3)

Pe un deal departe, vechea cruce stătea,
Ca semn veşnic al durerilor;
Crucea mult o iubesc, unde scumpul Isus
Muri ca al meu Mântuitor.

Voi iubi vechea cruce mereu,
Cât mai am pe pământ de umblat.
Eu voi sta lângă cruce mereu,
Până când de El voi fi chemat!

Crucea-aceasta oricât lumea vrea a urî,
Mă atrage pe mine la ea;
Căci Isus, Mielul blând, gloria sus lăsând,
A urcat crucea sus pe Calvar.

Iar la crucea Sa azi, prin al Său sânge sfânt,
Glorioasă e salvarea mea;
Căci El singur S-a dat, şi-a fost crucificat,
Din păcatul meu spre-a mă scăpa.

Crucii lui Cristos, eu credincios sunt mereu,
Şi orice suferinţi voi răbda;
Căci cândva m-a chema la lăcaşul ceresc,
Unde-n glorie mă voi schimba. 

The old rugged cross