35 . Mai mult de Cristos vreau a şti (mp3)

Mai mult de Cristos vreau a şti,
Mila Lui s-o spun la alţii.
Mai mult al Său har eu să-l văd,
În Cel răstignit să mă-ncred.

Mai mult despre Cristos,
Mai mult despre Cristos,
Mai mult al Său har eu să-l văd,
În Cel răstignit să mă-ncred.

Mai mult din Cristos vreau să-nvăţ,
Mai mult voia Lui, sfat măreţ,
Duhul Lui sfânt mângâietor
Fie al meu învăţător.

Mult despre Cristos în Cuvânt,
Având cu Domnul legământ,
Prin care orice credincios,
Ştie că e a lui Cristos.

Mai mult să-L cunosc pe Cristos
Şi să rămân mereu în El.
Venirea Lui să o iubesc,
Apoi cununa s-o primesc. 

More About Jesus Would I Know