183 . Cântaţi, cântaţi-I slavă, cântaţi neîncetat (mp3)

Cântaţi, cântaţi-I slavă, cântaţi neîncetat,
Aceluia ce astăzi ne-a binecuvântat.

Când ceru-ntreg se-nchină cântând Aleluia,
Cum să tăcem noi oare? Glorie, Aleluia!

Cântăm a Sa iubire ce moartea-a biruit,
Când a răbdat pe cruce, de lume răstignit.

Cântăm cu mic, cu mare, şi tânăr, şi bătrân,
Isus Cristos e Domnul, al lumilor Stăpân.

Şi cine altul oare ar merita aşa?
Să I se aducă cinste? Doar Isus şi jertfa Sa.

A Lui să fie slava în veci Amin, Amin.
Din mii şi mii de piepturi, Glorie! Amin! Amin!