185 . Te slăvim, Doamne, pentru Fiul iubit

Te slăvim, Doamne, pentru Fiul iubit,
Care pentru întreaga lume S-a jertfit.

Aleluia, slavă Ţie! Aleluia, Amin!
Aleluia, slavă Ţie! Isuse divin!

Slavă Mielului care-n moarte S-a dat,
Şi-n al Său sânge sfânt de păcat ne-a spălat.

Toate le avem pentru că ne-a iubit,
C-a venit pe pământ şi ni S-a dăruit.

Slavă, laudă pentru Duhul cel Sfânt,
Care în noi lucrează aici pe pământ.

Noi ne închinăm şi din inimi cântăm,
Glorie şi onoare Numelui Tău îi dăm.