158 . Spre munţi se-ndreaptă ochii mei

Spre munţi se-ndreaptă ochii mei
Să caute ajutor,
El vine de la Domnul Sfânt,
A-toate Creator.

El nu mă va lăsa să cad
Când merg pe calea Lui,
Asupră-mi este ne-ncetat
Privirea Domnului.

Al vieţii mele Păzitor
Şi umbra mea e El,
În zi cu soare sau noaptea
De mine-alături e.

Păzit eu sunt de orice rău,
Păzit mi-e sufletul,
Când plec sau vin, acum si-n veac
Cu mine e Domnul.