157 . Atât am căutat rostul vieţii (mp3)

Atât am căutat rostul vieţii,
De-am ajuns robu-acestor căutări;
Dar Isus mi-a deschis orizont spre
Calvar,
Loc de chin şi loc de mari îndurări.
E şters pentru veci tot trecutul
Prin sângele curs pe Calvar,
Mi-am schimbat temerile-ntr-un      cânt glorios,
Sunt liber acum, o, ce har!
Acum de trecut eu sunt liber,
Căci Isus a-noit viaţa mea;
Bucurii am în inima mea ne-ncetat,
O cântare spre lauda Sa.

I'm free