151 . Întregul cer (mp3)

Întregul cer
Laudă pe Cel înviat,
N-are seamăn
Isus, Domnul cel minunat.

În veci de veci va fi
Divinul Miel pe tron,
Lui fericit mă-nchin
Şi doar pe El l-ador

Voi proclama
Gloria Celui înviat
Ce-a fost junghiat.
Cu Tatăl El ne-a împăcat