150 . Pace deplină în Isus găsim (mp3)

Pace deplină în Isus găsim,
În al Său sânge când ne curăţim.
Pace deplină, chiar şi în dureri,
Credinţa în Isus dă mângâieri.
Pace deplină noi în Isus găsim.
La pieptul Lui cel sfânt
Pace găsim, pace găsim.
Pace avem când ne simţim străini,
El ne-ngrijeşte ‘ntocmai ca pe crini.
Pace avem când ne simţim trudiţi,
La pieptul Său noi suntem liniştiţi.

Pace găsim când jugul Lui luăm
Şi de la El smeriţi noi învăţăm,
Căci Domnul e blând în inima Sa
Şi-a Lui umilinţă ne va-nvăţa.