144 . Veniţi să cântăm laudă lui Isus (mp3)

Veniţi să cântăm laudă lui Isus
Şi să ne-nchinăm Domnului de sus,
Lui să-I dăm onoare şi toţi să-L slăvim,
În a Sa splendoare pe El să-L mărim.

Vorbiţi de-al Său har, vestiţi mila Sa
Şi cum pe Calvar Şi-a dat viaţa Sa,
Pe noi să ne scape de veşnicul chin,
Făcându-ne parte de harul divin.

Isuse slăvit, noi toţi Te lăudăm,
Din cuget curat mereu Îţi cântăm
Şi-n al Tău sfânt Nume genunchii
plecăm,
Te lăudăm, Doamne, şi Te-ncoronăm.