199 . Vino la apa vieţii

Vino la apa vieţii,
Slab, ostenit şi-nsetat,
Vino, că nu în zadar vii,
Şi tu poţi fi azi iertat.

Vino acum, nu amâna,
Viaţă de veci în Isus vei afla,
El este Apa vieţii,
Vino, nu întârzia.

Spre-acest izvor te îndreptă,
Plin de credinţă grăbind.
Orice păcat ţi se iartă,
Mila şi harul primind.

Vin’ la Izvorul acesta,
Vei fi deplin înnoit.
Vezi, izvorăşte viaţa,
Bea şi vei fi fericit.