137 . În faţa Ta ne închinăm (mp3)

În faţa Ta ne închinăm,
În veci Te binecuvântăm,
Eşti început şi eşti sfârşit,
Eşti Mielul ce a fost jertfit.
Noi Te slăvim, Te preamărim
Şi Numele Tău Îl cinstim;
Pe veci fii, Doamne, lăudat
Al slavei Domn şi Împărat.
În veci de veci fii înălţat,
Căci ai murit şi-ai înviat.
Eşti viu în vecii vecilor,
Eşti Domnul Împăraţilor.

Numele Tău îl lăudăm,
Pe veci Îl binecuvântăm,
Căci nu este alt nume dat
În care omul e salvat.

Tu ne-ai iubit şi ne-ai spălat
Cu sângele Tău sfânt curat,
Ca preoţi şi-mpăraţi să fim
Ai Dumnezeului cel viu.

Eşti vrednic, Doamne, să primeşti
Puterea, slava-n veci de veci,
Eşti sfânt, eşti drept şi minunat,
Atotputernic Împărat.