129 . Ca un râu e pacea de la Dumnezeu

Ca un râu e pacea de la Dumnezeu,
Trece peste toate, creşte tot mereu;
Limpede, curată, ea se va mări,
Cât de minunată este zi de zi!
Numai lângă Domnul
neclintiţi vom sta,
Pace şi odihnă veşnic vom avea.
Mâna Lui cea tare ne va ocroti,
Ură sau trădare nu ne vor lovi.
Valuri de-ntristare sau al grijii nor
Nu ne vor abate de lângă Păstor.

Bucurii, necazuri, toate vin de sus,
Ni le dă în viaţă Soarele Isus.
Fie-ne credinţa în Isus Cristos,
Spună tot pământul, „El e credincios!”