18 . Imnuri de slavă

Imnuri de slavă, spre Domnul din ceruri,
Fraţi şi surori, astăzi să-I înălţăm;
/: Sufletul şi viaţa noastră întreagă,
Cu bucurie şă I le-nchinăm. :/

Căci din păcate ne-a scos Salvatorul,
Ne-a dat iertare şi pace din plin,
/: Asupra noastră-Şi revarsă iubirea,
Mântuitorul măreţ şi divin. ‘//

El e cu noi, zilnic ne ocroteşte,
Mâna Lui sfântă ne poartă mereu,
/: Prin Duhul Său, El ne călăuzeşte,
Până ajunge-vom la tronul său.’ //