233 . Te-nalţ, Doamne, pururi, căci m-ai ridicat (mp3)

Te-nalţ, Doamne, pururi, căci m-ai ridicat,
Pe vrăjmaş să râdă Tu nu l-ai lăsat.
Am strigat spre Tine, Doamne-ndurător,
Tu m-ai scos din groapă, n-ai lăsat să mor.

Sufletul meu, Doamne, din mormânt l-ai scos,
M-ai adus la viaţă dintre morţi de jos.
Domnului cântaţi-I, voi, cei preaiubiţi
Şi slăvitu-I nume veşnic să-L măriţi!

Doar o clipă ţine El mânia Sa,
Îndurare-I, însă, toată viaţa mea.
Seara vine plânsul chinului amar,
Dimineaţa vine veselia iar.

Pentru ca şi duhul, şi inima mea,
Pururea să-ţi cânte, mute să nu stea.
Doamne, Domnul slavei, eu, cât voi trăi,
Pururea pe Tine te voi preamări.