241 . Mi se bucură inima-n Domnul (mp3)

Mi se bucură inima-n Domnul,
Căci puterea El mi-a înălţat,
Spre vrăjmaşi gura larg mi-a deschis-o,
Cu-ajutorul Său m-a bucurat.

Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul,
Nu e alt Dumnezeu decât El.
Nu e stâncă aşa cum e Domnul,
Dumnezeu, Sfântul lui Israel.

Nu vorbiţi cu atâta-ngâmfare,
Nu rostiţi al mândriei cuvânt,
Căci El e-un Dumnezeu care ştie
Cântări, tot ce faci pe pământ. 

Arcul celor puternici sfărmat e,
Iar cei slabi cu putere-s încinşi,
Cei flămânzi au acuma odihnă,
Cei sătui azi de foame sunt stinşi.

Chiar şi-aceea ce n-avea pe nimeni
A primit fericită copii,
Iar aceea ce-avea o mulţime,
Lâncezind, a rămas fără fii.

Pe umili, El din praf îi ridică,
Ca să stea la un loc cu-ai Săi prinţi,
Şi un tron de mărire, în slavă,
Moştenire îl dă celor sfinţi.