14 . Pe pământ şi sus în ceruri (mp3)

Pe pământ şi sus în ceruri,
Nu e nume mai frumos
Şi care mai mult să-mi placă
Decât Numele Cristos.

Nume sfânt şi duios,
Nume plin de har nespus,
Nume-ales şi frumos,
Nume drag, Isus Cristos.

Părăsind măriri în ceruri
El, stăpânul tuturor,
A venit în lumea noastră
Chiar în chip de muritor.

Şi în trupul Său pe cruce,
Vina noastră a purtat;
A murit în locul nostru
Şi cu Tatăl ne-a-mpăcat.

Nu-i nimic în astă lume,
Mai de preţ şi mai frumos,
Decât a aduce laude
În Numele lui Cristos. 

Take the Name of Jesus With You