13 . O, cum să Te iubesc cu-adevărat! (mp3)

O, cum să Te iubesc cu-adevărat!
Ascultă-mă, Doamne, să fiu salvat!
Cum aş putea, Isus, cum aş putea,
Isus Să Te iubesc mult şi nespus!

În alt loc căutam să fiu iertat,
Dar numai în Domnul eu am aflat.
Cum trebuie, Isus, cum trebuie, Isus,
Să Te iubesc mult şi nespus!

Când întristarea mă va apăsa,
La Tine, Doamne bun, mă voi ruga,
Din toată inima, doresc mereu, Isus,
Să Te iubesc mult şi nespus!