264 . Vast ocean de bunătate (mp3)

Vast ocean de bunătate,
Şi potop de dragoste-i,
Jerfa Prinţului vieţii
Şi răscumpărarea Lui.
Cine poate să oprească
Lauda spre slava Lui?
Cum să poţi uita iubirea
Veşnică a cerului!

De pe muntele Golgota
S-au deschis fântâni adânci,
Prin zăgazul îndurării
A curs val de har întins.
Ne-ncetat de sus coboară
Râuri mari de dragoste,
Pacea cerului curată,
Lumea ca să mântuie.

Fă s-accept a Ta iubire
Ca să Te iubesc mereu
Şi spre-a Ta împărăţie
Să se-ndrepte dorul meu,
Iar viaţa mea să fie
Laudă spre slava Ta,
Căci prin crucea Ta măreaţă
Mă desparţi de lumea rea.

Mă conduci, Doamne, prin Duhul
În al Tău sfânt adevăr.
Harul Tău îmi este totul,
Când în Tine mă încred.
Tu reverşi din plinătatea
Dragostei Tale cereşti
Ca în Numele Tău mare
Să pot şi eu să iubesc. 

Here is love