262 . Lui Isus Îi predau totul (mp3)

Lui Isus Îi predau totul,
Nesilit ce am Îi dau;
Să-L iubesc pe El de-a pururi,
În prezenţa Lui să stau. 

Totul Îţi predau, totul Îţi predau.
Salvatorul meu puternic,
Totul Îţi predau. 

Lui Isus Îi predau totul,
La picioarele-I mă plec.
Las plăcerile din lume.
Primeşte-mă, Doamne,’ntreg.

Lui Isus Îi predau totul.
Pe deplin să fiu al Tău,
Umple-mă cu-a Ta iubire;
O, Isuse, Domnul meu.

Lui Isus Îi predau totul.
Muţtumesc că Tu mi-ai dat
Bucuria mântuirii.
Slavă-Ţi cânt neîncetat! 

I surrender all