110 . Din cerul înalt răsună

Din cerul înalt răsună
Cântări minunate, Ţie, Doamne, date.
Cântări şi laude răsună
Pentru slava Domnului.
/: Să-L încoronăm pe Cristos,
Pe Fiul lui David,
ca Domn al luminii.
Să-L încoronăm, dar,
Pe Salvatorul lumii. :/
Vestea îndurării sună,
Sună în tot locul, s-audă tot omul.
Să-L lăudăm pe Dumnezeu
Şi pe Cristos, Fiul Său.

Să-L încoronăm pe Cristos
Ca pe-un mare-mpărat, care mult ne-a
iubit,
Care, pentru noi, pe Sine
Pe o cruce S-a jertfit.