109 . Privegheaţi şi vă rugaţi întruna

Privegheaţi şi vă rugaţi întruna,
Domnul vine în curând,
El ia pe ai Săi cu Sine-n slavă,
Care-n rugi stau aşteptând.
Roagă-te fără-ncetare,
Aşteptând pe Domnul tău.
În curând El vine-n slavă
Să ne ia la tronul Său.
Privegheaţi şi vă rugaţi întruna,
Că cel rău e ne-adormit.
Îmbrăcaţi în a dreptăţii haină
Ce-n Cristos am dobândit.

Privegheaţi şi vă rugaţi întruna,
De păcat vă curăţiţi.
Vă-ntăriţi în al lui Cristos sânge
Şi la luptă iar porniţi.