101 . Dumnezeu sfântul e mântuirea

Dumnezeu sfântul e mântuirea
El ne iubeşte pe noi, pe toţi.
De-aceea, Doamne, pe Tin’ Te laud,
Te laud întruna, necontenit!
Eram odată legat puternic,
Dar legăturile Tu le-ai rupt.

Isus Cristos e Mântuitorul;
S-a jertfit pentru păcatul meu.

Dragostea este al mângâierii,
Al mântuirii bogat izvor.

Dragoste sfântă, mărire Ţie,
Laudă Ţie în veci de veci!